Program.
Wykład specjalny
Wnioski po nauczeniu zdalnym w obliczu bieżącej sytuacji w placówkach edukacyjnych oraz przykłady konkretnych rozwiązań organizacyjnych, które okazały się skuteczne.
1. Skuteczne rozwiązania codziennych sytuacji problemowych w pracy dyrektora placówki oświatowej
 • Problem nr 1: Zapisy w dokumentacji szkolnej, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie placówki w sytuacji przejścia z nauczania stacjonarnego do nauczania na odległość.
 • Problem nr 2: Ustalanie siatki zajęć online oraz rozliczanie nadgodzin nauczyciela pracującego w trybie zdalnym.
 • Problem nr 3: Zapewnienie uczniom i nauczycielom odpowiedniego środowiska do pracy i nauki online w kontekście kwestii technicznych.
 • Problem nr 4: Ochrona danych osobowych w trakcie organizacji zajęć online.
 • Problem nr 5: Weryfikowanie i zatrudnianie nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach.
 • Problem nr 6: Organizacja nauczania a umowy na czas określony i nieokreślony.
 • Problem nr 7: Awans nauczyciela w kontekście dłuższych nieobecności w pracy.
 • Problem nr 8: Wprowadzanie kodeksów etycznych i kary dyscyplinarne nauczycieli w 2020 i 2021.
 • Problem nr 9: Interpretacja zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznych w kontekście organizacji pracy szkoły i przedszkola.
 • Problem nr 10: Żądanie podania informacji publicznej a naruszenie dóbr osobistych.
 • Problem nr 11: Rejestracja wypowiedzi uczniów, nauczycieli i rodziców podczas zebrań i spotkań indywidualnych.
Rozwiązania zaprezentuje:
 
IZABELA SUCKIEL
2. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych i organizacja ładu proceduralnego w informacyjnym chaosie
 • Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w placówce oświatowej – gotowe rozwiązania dla szkół i przedszkoli.
 • Obowiązki i uprawnienia dyrektora placówki edukacyjnej w kontekście prawnych uwarunkowań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole i przedszkolu. Case studies w oparciu o orzecznictwo polskich sądów.
 • Współpraca placówek oświatowych z organami zewnętrznymi i granice ich działalności w zakresie bezpieczeństwa. Do jakich zadań policja, straż miejska i sanepid mogą zobligować dyrektora szkoły i przedszkola?
 • Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli w kontekście wypadków podczas wycieczek szkolnych i przedszkolnych. W jaki sposób zabezpieczyć siebie i kadrę pedagogiczną przed poniesieniem dotkliwych prawnych konsekwencji?
3. Efektywne zarządzanie finansami i pozyskiwanie dodatkowych środków w obliczu stale topniejącego budżetu szkoły
 • Mecenat w oświacie, fundraising – czyli alternatywne sposoby pozyskiwania środków niezbędnych na realizację zadań szkoły.
 • Sponsoring w szkole – jak znaleźć i utrzymać sponsora? Jak powinna wyglądać umowa pomiędzy placówką oświatową a sponsorem?
 • Przykłady scenariuszy długofalowej współpracy z bazą projektów, w których placówki oświatowe mogą pozyskać dodatkowe fundusze.
PANEL SPECJALNY
DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Obecna sytuacja prawna dyrektorów szkół w roku szkolnym 2020/2021 – szybka runda wokół kluczowych zagadnień i przepisów prawnych obowiązujących w nadchodzącym roku szkolnym

Które z obowiązujących przepisów prawnych są błędnie interpretowane przez dyrektorów szkół? Co się zmienia w nadchodzącym roku szkolnym?

Przejrzysta analiza, która pozwoli Ci na bezproblemowe prowadzenie placówki w oparciu o aktualne przepisy prawne.

DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Obecna sytuacja prawna dyrektorów przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 – szybka runda wokół kluczowych zagadnień i przepisów prawnych obowiązujących w nadchodzącym roku szkolnym

Które z obowiązujących przepisów prawnych są błędnie interpretowane przez dyrektorów przedszkoli? Co się zmienia w nadchodzącym roku szkolnym?

Przejrzysta analiza, która pozwoli Ci na bezproblemowe prowadzenie placówki w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Certyfikowane warsztaty:
 
DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ
W jaki sposób dostosować dokumentację szkolną do przepisów, które wprowadzono w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19?

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jakie zapisy obowiązkowo powinny znaleźć się w statucie, a które lepiej zawrzeć w regulaminach
 • Otrzymasz wykaz zapisów z istniejących dokumentów szkolnych, które zostały wprowadzone po 12.03.2020 r., a które są niezgodne z przepisami, naruszają dobra osobiste uczniów bądź nauczycieli i należy je usunąć
 • Zlokalizujesz zapisy wymagające poprawek w statucie, regulaminach oraz innych dokumentach, które obowiązują w prowadzonej przez Ciebie placówce i stworzysz wzorcowe dokument dostosowane do obecnej sytuacji w kraju

Program warsztatu zawiera:

 • Udział w praktycznym warsztacie, podczas którego będziemy pracować na autentycznych przykładach zapisów z dokumentów szkolnych
 • Wykaz dokumentów i formuł, które unormują funkcjonowanie szkoły w obecnych warunkach
 • Analizę konkretnych case studies – uczestnicy mają możliwość zadawania pytań dotyczących problematycznych zapisów w dokumentacji ich
  szkół
DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI
W jaki sposób dostosować dokumentację przedszkolną do przepisów, które wprowadzono w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19?

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jakie zapisy obowiązkowo powinny znaleźć się w statucie, a które lepiej zawrzeć w regulaminach
 • Otrzymasz wykaz zapisów z istniejących dokumentów przedszkolnych, które zostały wprowadzone po 12.03.2020 r., a które są niezgodne z przepisami, naruszają dobra osobiste dzieci bądź nauczycieli i należy je usunąć
 • Zlokalizujesz zapisy wymagające poprawek w statucie, regulaminach oraz innych dokumentach, które obowiązują w prowadzonej przez Ciebie placówce i stworzysz wzorcowe dokument dostosowane do obecnej sytuacji w kraju

Program warsztatu zawiera:

 • Udział w praktycznym warsztacie, podczas którego będziemy pracować na autentycznych przykładach zapisów z dokumentów przedszkolnych
 • Wykaz dokumentów i formuł, które unormują funkcjonowanie przedszkola w obecnych warunkach
 • Analizę konkretnych case studies – uczestnicy mają możliwość zadawania pytań dotyczących problematycznych zapisów w dokumentacji ich przedszkoli
Warsztaty odbędą się po zakończeniu kongresu w godz. 16:55-18:55