Ostatni dzwonek na zapisy!
Dołącz do nas do 25 KWIETNIA i weź udział w najważniejszym wydarzeniu dla szkół i przedszkoli publicznych >>

Sprawdź

Program Kongresu

Warszawa | online
25 kwietnia 2023

TOP TEMATY
Kongresu

 
Izabela
Suckiel

Aktualne zmiany oświatowe

aktualne i planowane zmiany w oświacie wpływające na pracę placówki – zorientuj się w prawnym chaosie!

Jan
Lewandowski

Wpływ nowej ścieżki awansu zawodowego

na zatrudnianie nauczycieli, ruchy kadrowe i sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – jakie rozwiązania można zastosować w placówce oświatowej, by nie stracić na zmianie przepisów?

Beata
Patoleta

Szanse i zagrożenia dla jednostek budżetowych

w zderzeniu z bieżącymi wyzwaniami finansowymi i edukacyjnymi – zarządzaj efektywnie finansami swojej placówki!

Blok 1

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym w kontekście podsumowania nadzoru pedagogicznego 2022/2023

W tej części omówimy jak w praktyce poradzić sobie z prawnymi zawiłościami roku szkolnego 2022/2023, na przykładach pokażemy dobre rozwiązania z placówek oraz wskażemy na co dyrektorzy muszą zwrócić uwagę planując podsumowanie nadzoru pedagogicznego, by uwzględnić przepisy nowe i przepisy przejściowe.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
Lista kontrolna z komentarzem do przepisów i dobrymi praktykami
 • EDU LEX: Jak przebiega stosowanie przepisów obowiązujących od 1 września 2022 – niuanse nie tylko prawne, o których należy pamiętać, aby nie dać się zaskoczyć w czasie kontroli
 • CASE STUDY: Przykłady dobrych rozwiązań problemów, z którymi placówki mierzyły się w mijającym roku – pedagog specjalny, uczniowie z Ukrainy, zawieszenie zajęć
 • EDU LEX: Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe oraz pozostałe zmiany w prawie – co zmieniło się w tym roku i ma wpływ na sprawozdanie z nadzoru? Przygotowanie do podsumowania nadzoru pedagogicznego roku szkolnego 2022/2023.
 • CASE STUDY: Wnioski z realizacji kierunków polityki oświatowej państwa – lista kontrolna dla kadry zarządzającej.

Prowadząca:

Izabela Suckiel,
nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.


Blok 2

Zmiany w awansie zawodowym – obowiązki dyrektora w związku ze zmianami prawnymi

W tej części analizujemy największe bolączki dyrektorów związane z nową ścieżką awansu, ruchami kadrowymi oraz dokonamy analizy przykładów rozwiązań dotyczących awansu, które można zastosować przy podsumowaniu nadzoru pedagogicznego za rok 2022/2023.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
Pakiet dokumentów przydatnych przy dokonaniu oceny pracy nauczyciela.
 • EDU LEX: Nowa ścieżka awansu zawodowego w kontekście podsumowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 oraz wnioski przydatne przy planowaniu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2023.
 • CASE STUDY: Ruchy kadrowe w świetle zmiany procedury awansu zawodowego – przykłady problemów i rozwiązań znajdujących zastosowanie w okresie końcoworocznego ruchu kadrowego.
 • CASE STUDY: Obowiązki dyrektora związane z nową ścieżką awansu zawodowego, o których należy pamiętać przed zakończeniem roku.

Prowadzący:

Jan Lewandowski,
wieloletni dyrektor i pracownik nadzoru pedagogicznego, nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Legnicy.


Blok 3

Podatek VAT w szkolnictwie i usługach edukacyjnych

W części tej przyjrzymy się kwestii podatku VAT w placówkach oświatowych, w szczególności jak określić, czy szkoła jest płatnikiem podatku VAT oraz jakie wymogi musi spełnić, by móc go odliczać od dokonywanych zakupów.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
Aktualne wzory umów cywilnoprawnych przydatnych w placówce oświatowej
 • Czy szkoły są płatnikiem podatku VAT? Niuanse prawne wyjaśniające gdzie kończą się czynności statutowe a zaczyna opodatkowana działalność gospodarcza
 • Czy szkoła ma prawo do odliczania VAT od dokonywanych zakupów i na jakich zasadach
 • CASE STUDY: Jaka stawka VAT na usługi szkoleniowe? Czy zajęcia edukacyjne są zwolnione z VAT?
 • CASE STUDY: Jak dokumentować i rozliczać czynności w ramach umów cywilnoprawnych
 • Jak poprawnie rozliczać usługi edukacyjne sprzedawane w systemie online?

Prowadzący:

Luiza Pieprzyk,
audytor podatkowy, ekspert w zakresie podatku VAT w Polsce i UE,


Blok 4

Zachowania ryzykowne w mojej placówce: problematyczne używanie internetu oraz ryzyko uzależnienia

*na żywo i online w dniu wydarzenia - brak dostępu do nagrania z wykładu

W tej części omówimy case study związane z obowiązkami dyrektora i kadry zarządzającej związane z profilaktyką i monitoringiem zachowań ryzykownych, które zabezpieczną interesy placówki w razie kontroli i w wystąpienia zdarzenia.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
Pakiet procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów.
 • Diagnoza problemu i potrzeb wśród dzieci i młodzieży – obowiązki dyrektora.
 • CASE STUDY: Sprawdzone rozwiązania w zakresie działań profilaktycznych
 • CASE STUDY: Monitoring zachowań ryzykownych w Internecie.

*UWAGA! W miarę postępu prac legislacyjnych program kongresu będzie aktualizowany.

Prowadzący:

prof. dr hab. Jacek Pyżalski. ,
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej, autor programów edukacyjnych i profilaktycznych


Warsztat 1
Dla dyrektorów szkół

Procedury postępowania w szkole w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów w kryzysie zdrowia psychicznego.

 • Kluczowe wnioski dla kadry zarządzającej dotyczące skali zjawiska wśród nastolatków – przyczyny i objawy.
 • Komunikacja w zakresie zdrowia psychicznego – jak rozmawiać o nim z uczniami? Jak wspierać uczniów, którzy znaleźli się w kryzysie zdrowia psychicznego?
 • CASE STUDY: Praktyczne wykorzystanie wiedzy suicydologicznej w przeciwdziałaniu zachowaniom samobójczym.
 • CASE STUDY: Procedury prawne stosowane w sytuacjach kryzysowych – jak należy postąpić, gdy dojdzie do groźnej sytuacji z udziałem ucznia.

Prowadzący:

dr n. społ. Marlena Stradomska,
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin, Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


Dodatkowo każdy uczestnik warsztatu otrzyma:

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia w placówkach oświatowych.

Więcej o publikacji
Warsztat 2
Dla dyrektorów przedszkoli

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków publicznych w przedszkolach

 • Zasadność i prawne aspekty pobierania dodatkowych opłat od rodziców – kiedy można tego dokonać i na podstawie jakich przepisów?
 • CASE STUDY: Prawidłowe wypłacanie i dokumentowanie premii regulaminowych i premii uznaniowych finansowanych dotacjami oświatowymi – przykłady i powszechne błędy.
 • CASE STUDY: Status szkoły i dokumentacja – praktyczne wskazówki i przykłady, które pozwolą uniknąć sankcji.

Prowadzący:

Beata Patoleta,
prawnik od przedszkoli i specjalista ds. prawa oświatowego, absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Dodatkowo każdy uczestnik warsztatu otrzyma:

Pakiet materiałów z zakresu rozwoju emocjonalno-społecznego.

Emocje dziecka. Scenariusze zajęć z gotowymi kartami pracy.

Więcej o publikacji