Nie przegap szansy na spotkanie z ludźmi, którzy zmieniają oblicze sektora publicznego!
Bądź częścią tej inspirującej konferencji >>

info Sprawdź

Poznaj naszych Prelegentów

Warszawa | online
14 marca 2024

Anna Maria Wesołowska

Prawniczka, obecnie sędzia w stanie spoczynku.

Prawniczka, obecnie sędzia w stanie spoczynku. Orzekała w sprawach rodzinnych, cywilnych i prawie trzydzieści lat w sprawach karnych. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się edukacją prawną społeczeństwa. Była społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Panel specjalny w formule Q&A
Współpraca z organami zewnętrznymi w sytuacjach zagrażajcących zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży z uwzględnieniem standardów ochrony małoletnich

Izabela Suckiel

Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Ekspert prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.

Panel 3
Obowiązki dyrektora w zakresie dokumentacji wewnątrzszkolnej – awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela, nowe arkusze ocen i klasyfikowanie uczniów

Andrzej Wasilewski

Ekspert ds. finansowania oświaty i finansów publicznych JST, biegły sądowy.

Od 1990 roku związany z samorządem terytorialnym jako sekretarz gminy, sekretarz miasta, skarbnik gminy i skarbnik powiatu. Był inspektorem kontroli RIO w Olsztynie, wykładał rachunkowość podatkową oraz kontrolę zarządczą i audyt w Wyższej Szkole informatyki i Zarządzania w Olsztynie.

Panel 2
Pozyskiwanie i wydatkowanie środków w publicznych placówkach oświatowych – jak poprawnie udokumentować finansowanie niepochodzące od jednostek samorządu terytorialnego

dr n. społ. Marlena Stradomska

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin,

Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Kierownik Placówki Socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie

Warsztat 2
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia małoletnich – obowiązki dyrektora, pedagoga i nauczycieli

Radosław Galicki

Doktor nauk prawnych, specjalista z prawa pracy i prawa oświatowego, nauczyciel dyplomowany.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obronił pracę doktorską nt.: „Reprezentatywność związków zawodowych w prawie polskim”. Specjalizuje się w prawie związków zawodowych, dialogu społecznym oraz materialnym prawie oświatowym. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, ucząc młodzież i dorosłych w szkolnictwie policealnym i ponadpodstawowym. Jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Pracuje jako nauczyciel w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku oraz w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Prowadzi również zajęcia w Policealnej Szkole Zawodowej Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku

Panel 4
Kwestie sporne w zakresie praw i obowiązków dyrekcji i nauczycieli – czego zgodnie z prawem nauczyciel może wymagać od ucznia? czego dyrektor może wymagać od nauczyciela, a co jest obowiązkiem dyrektora?

Elżbieta Rabenda

Ekspert ds. oświaty.

Nauczycielka dyplomowana, była dyrektorka szkoły, szefowa wydziału edukacji w samorządzie z ponad 10-letnim stażem, a od ponad 25 lat w oświacie. Na co dzień trenerka, szkoleniowiec, wykładowczyni współpracująca w wieloma instytucjami i samorządami w całym kraju, właścicielka Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu „OTUS”.

Panel 1
Przygotowanie i zabezpieczenie dokumentacyjne na wypadek kluczowych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w roku 2024 – analiza przykładów
Warsztat 1
Jak uniknąć błędów w dokumentacji placówki publicznej i wzorcowo przygotować obowiązkową i zalecaną dokumentację na wypadek kontroli

Weź udział

w Kongresie Masterclass, jeżeli:
 
  • chcesz skutecznie działać w istniejącej rzeczywistości, wzorując się na sprawdzonych rozwiązaniach od innych skutecznie zarządzających dyrektorów,
  • nie masz czasu na teoretyczne wykłady, szanujesz swój czas i zależy Ci na praktycznej wiedzy, co zrobić tu i teraz,
  • szukasz praktycznych wskazówek pozwalających na zastosowanie wciąż zmieniających się przepisów prawnych,
  • jesteś zainteresowany nawiązaniem kontaktów i wymianą doświadczeń ze specjalistami prawa oświatowego i społecznością dyrektorów publicznych placówek oświatowych,
  • dbasz o rozwój swojej placówki nie tylko w zakresie zgodności z przepisami, ale też zaleceniami specjalistów skupionych na zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.