Prelegenci
Izabela Suckiel
ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego
Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych. Za swoją pracę nagrodzona Medalem KEN, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, a także wielokrotnie nagrodą Kuratora Oświaty.
Jan Lewandowski
konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty, nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego
Od 19 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli, etyki zawodowej i oligofrenopedagogiki w DODN Filia w Legnicy. Nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli od 2000 r., krajowy ekspert ORE ds. kontroli zarządczej w placówkach oświatowych. Doświadczony edukator i nauczyciel akademicki, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autor wielu programów edukacyjnych dla dyrektorów i nauczycieli. Współautor wielu projektów edukacyjnych.  Autor ponad 120 publikacji kierowanych zarówno do kadry kierowniczej oświaty, jak i nauczycieli. Wieloletni kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Były Kurator Oświaty i wieloletni pracownik administracji oświatowej. Pisze rozprawę doktorską z zakresu zarządzania publiczną placówką oświatową.
Dorota Nowocień
wykładowca akademicki, prowadzi indywidualny projekt AKADEMIA MOTYWACJI DOROTA NOWOCIEŃ
Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia polska).
Skończyła Studia Podyplomowe Public Relations i Studia Coachingowe.
Pracowała w latach 1997–2016  w TVP SA Oddział w Poznaniu, od  2016 r. w Radiu Poznań. Wykładowca akademicki (UAM w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu).
Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencjach miękkich (m.in. motywacja, komunikacja, negocjacje). Prowadzi warsztaty, szkolenia, sesje coachingowe.
Współpracuje z wydawnictwem „Polonistyka”. Realizuje indywidualny projekt AKADEMIA MOTYWACJI DOROTA NOWOCIEŃ. W 2014 r. zajęła III miejsce w konkursie KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA organizowanym przez „Głos Wielkopolski”.
 
Więcej na:  www.nowocien-pr.pl 
Małgorzata Łoskot
redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta
Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
Ewa Ostarek
trener języka angielskiego, autorka wielu artykułów w prasie branżowej
Prowadzi nie tylko indywidualne sesje językowe online, konsultacje z elementami neurodydaktyki, NLP i coachingu, ale i stacjonarne szkolenia oraz warsztaty dla kobiet. Angielski to jej pasja, którą dzieli się za pośrednictwem strony www.ewaostarek.pl.