Prelegenci
Jan Lewandowski
Ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania oświatą.
Konsultant ds. kadry kierowniczej, ewaluacji, prawa oświatowego DODN. Ostatni Kurator Oświaty w Legnicy; ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wojewódzki ekspert przedmiotowy ds. reformy programowej. Szkoleniowiec – edukator, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, nadzoru pedagogicznego, kontroli zarządczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ewaluacji. Autor ponad 120 publikacji popularnonaukowych i naukowych oraz programów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów i nauczycieli.
Karolina Niedzielska
Zajmuje się w szczególności prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem karnym i ochroną danych osobowych.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Pracy - Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Ponadto ukończyła m.in. szkołę letnią w Instytucie im. A. Puszkina w Moskwie, studia podyplomowe z pedagogiki i zarządzania zasobami ludzkimi.

Zajmuje się w szczególności prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem karnym i ochroną danych osobowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu prawa. Była prelegentką na licznych konferencjach naukowych, gdzie wygłaszała swoje autorskie referaty. Jest trenerem z zakresu kompetencji twardych - szkoleń prawniczych. Wiąże pasję pedagogiczną i wiedzę prawniczą jako wykładowca na uczelniach wyższych, gdzie pełni także rolę kierownika studiów podyplomowych.

Izabela Suckiel
ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego
Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.
Janusz Brzozowski
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi.
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego - Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na kierunku Matematyka ze specjalnością metody numeryczne i programowanie, oraz Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji. Umiejętności trenerskie nabył pod nadzorem merytorycznym i dydaktycznym Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Swoją działalność szkoleniową koncentruje m. in. w obszarach ochrony danych osobowych, prawa oświatowego, odpowiedzialności prawnej nauczyciela, programowania i stosowania nowoczesnych technologii w edukacji oraz dokonywania diagnozy edukacyjnej i jej wykorzystania w planowaniu procesu dydaktycznego. Autor wielu artykułów prasowych dotyczących oświaty.