Prelegenci
Jan Lewandowski
Ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania oświatą.
Konsultant ds. kadry kierowniczej, ewaluacji, prawa oświatowego DODN. Ostatni Kurator Oświaty w Legnicy; ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wojewódzki ekspert przedmiotowy ds. reformy programowej. Szkoleniowiec – edukator, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, nadzoru pedagogicznego, kontroli zarządczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ewaluacji. Autor ponad 120 publikacji popularnonaukowych i naukowych oraz programów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów i nauczycieli.
Izabela Suckiel
ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego
Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.
Martyna Mazela
Założycielka Instytutu Fundraisingu w Polsce.
Specjalistka w dziedzinie fundraisingu i marketingu organizacji non-profit. Od ponad 15 lat związana z branżą fundraisingu oraz marketingu. Od 2011 roku pomaga polskim organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu darczyńców i sponsorów, jako konsultant i trener. Współpracowała z ponad 100 organizacjami pozarządowymi w Polsce.

6 lat pracowała w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Marketingu i Fundraisingu. Prowadzone przez nią kampanie fundraisingowe otrzymały 2 nagrody w jednym z najważniejszych na świecie konkursów marketingowych EFFIE Awards, w kategorii non-profit, za najefektywniejsze kampanie fundraisingowe w Polsce. Odebrała także nagrodę Golden Arrow dla Najlepszego Marketera Bezpośredniego Roku.

Doświadczenia w marketingu zdobywała pracując w międzynarodowej agencji reklamowej Ogilvy, obsługującej największe światowe marki. Pełniła też funkcję Kierownika Działu Marketingu i Komunikacji, w trzeciej co do wielkości, prywatnej spółce medycznej w Polsce - Centrum Medycznym ENEL-MED S.A.

Specjalizuje się w strategiach fundraisingowych i biznes planach, a także fundraisingu skierowanym do darczyńców indywidualnych oraz firm, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii wielokanałowych i marketingu bezpośredniego, segmentacji darczyńców w bazie danych oraz kampaniach 1% podatku. Obecnie prowadzi Instytut Fundraisingu w Polsce: http://www.instytutfundraisingu.pl/.
Agnieszka Hanna Mroczek
Nauczyciel, dyrektor szkoły, autorka bloga o nowoczesnej edukacji Kreatywna Akademia.
Absolwentka studiów filologii germańskiej, logopedii, nauczania wczesnoszkolnego, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą.

Absolwentka MBA Master Business Administration w tym modułu organizowanego przy współpracy z Uniwersytetem w Minnesocie. Pasjonatka procesu zarządzania zmianą, stylów kierowania dyrektorów szkół oraz przywództwa edukacyjnego.

Beneficjentka licznych programów oraz projektów edukacyjnych, m.in.”Efektywna szkoła”, „Szkoła liderek”, „Nauczyciel Badacz”, „Szkoła Ćwiczeń”, „Szkoła trenerów wspomagania szkół”.

Autorka artykułów z zakresu edukacji, oświaty, kreatywnego rozwoju dziecka, indywidualizacji.

Rozwój osobisty łączy z rozwojem zawodowym.
Beata Patoleta
Adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką, której specjalizacją jest prawo oświatowe, w szczególności prawo oświaty niepublicznej.
Reprezentuje osoby prowadzące placówki niepubliczne (szkoły, przedszkola) na terenie całego kraju w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych związanych z naliczaniem, rozliczaniem i wykorzystaniem dotacji oświatowych. Dotychczas wygrała dla swoich klientów sprawy o wartości znacznie przekraczającej 20 milionów złotych.
Justyna Świder
Specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty.