Michał Łyszczarz
Nauczanie zdalne a ochrona danych osobowych w pytaniach i odpowiedziach
Michał Łyszczarz , Karolina Niedzielska

Nauka zdalna to nowe wyzwania dla nauczycieli i dyrektorów związane z ochroną danych osobowych, tym większe, że w czasie jego trwania placówki nie tylko będą musiały realizować podstawę programową, ale również inne zadania, choćby związane z rekrutacją. Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl) opublikowano zalecenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych podczas zdalnego nauczania – „Poradnik UODO dla szkół”. Warto się z nim zapoznać. A w artykule nasi eksperci odpowiadają na najważniejsze pytania, jakie pojawiły się w związku z ochroną danych podczas organizacji zdalnej pracy przez placówki oświatowe.

Czytaj dalej
Czy dyrektor szkoły jest uprawniony do upublicznienia listy pracowników wraz z ich wynagrodzeniem
Michał Łyszczarz

W dniu 15 stycznia 2020 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (II SA/Gd 557/19) w sprawie ze skargi stowarzyszenia na decyzję Prezydenta Miasta Gdańsk utrzymującą w mocy decyzję dyrektora szkoły o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Czytaj dalej