Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli w obliczu nowych przepisów

W dniu 29 listopada 2018 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że od 1 września 2019 roku przyjdzie nam zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością oświatową. Zmiany dotyczyć będą zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Resort edukacji, uwzględniając postulaty środowisk oświatowych, przygotował szereg istotnych modyfikacji w zakresie zasad awansu zawodowego nauczyciela, wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli, przygotowania pedagogicznego, organizacji pracy jednostki oświatowej i opiniowania arkuszy organizacyjnych. Niniejsza ustawa wprowadza nowe rozwiązania, które dotyczą m.in.: wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu i umożliwienia awansu zawodowego nauczycielom języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem